KBT Tankefällor

Tankefällor

Tankefällor är invanda sätt att tänka som gör att vi inte alltid ser saker som de är. Tankefällorna kan ställa till problem för oss genom att förvränga hel­hetsbilden och göra att vi bara ser delar av en situation, vilket i sin tur kan leda till att vi missupp­fattar eller felbedömer händelser, situationer, eller personers avsikter.

Alla människor går i tankefällorna då och då utan att det är nå­gon större katastrof, men gamla tankevanor, som regelmässigt läg­ger krokben för oss och försvårar möjligheten att se klart, är det klokt att vara uppmärksam på.

Då kan vi förhindra att de får oss att känna och handla på sätt som vi annars inte skulle ha gjort. Vi kan undvika att hamna i dem alltför ofta.

Läs mer om tankefällor + övningar [PDF] →

KBT Tankefällorv

Tankefällor

Tankefällor är invanda sätt att tänka som gör att vi inte alltid ser saker som de är. Tankefällorna kan ställa till problem för oss genom att förvränga hel­hetsbilden och göra att vi bara ser delar av en situation, vilket i sin tur kan leda till att vi missupp­fattar eller felbedömer händelser, situationer, eller personers avsikter.

Alla människor går i tankefällorna då och då utan att det är nå­gon större katastrof, men gamla tankevanor, som regelmässigt läg­ger krokben för oss och försvårar möjligheten att se klart, är det klokt att vara uppmärksam på.

Då kan vi förhindra att de får oss att känna och handla på sätt som vi annars inte skulle ha gjort. Vi kan undvika att hamna i dem alltför ofta.

Läs mer om tankefällor + övningar [PDF] →