KBT Kognitiv Beteendeterapi

KBT – KOMMA PÅ BÄTTRE TANKAR

Kognitiv beteendeterapi

KBT – Komma på Bättre Tankar är den klassiska självhjälpsboken som har hjälpt tiotusentals att förändra sina liv i positiv riktning. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en dokumenterat effektiv behandling av ångest och depression och presenteras här på ett lättfattligt sätt. Inga förkunskaper krävs.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Pris: 208 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

Boken är också en verktygslåda för terapeuter och kurslitteratur på grundläggande psykoterapiutbildningar i KBT.

Den består av tre delar:

 1. 20 sessioner KBT, riktar sig till alla som vill öka sitt välbefinnande.
 2. Ångest och depression. Så kan man hantera dem.
 3. ABC om KBT är en uppslagsdel.

Detta är den tredje omarbetade upplagan med nyskrivna avsnitt om hur känslor påverkar oss och om hur man kan hantera ångest. Mindfulness och acceptans presenteras utförligt med många övningar.

Fakta och övningar bildar en helhet som steg för steg ger insikter och verktyg för förändring. Med hjälp av nya strategier är det möjligt att finna nya lösningar.

Ur innehållet:

 • Tankens och handlingens kraft
 • Automatiska tankar
 • Tanke-känsla-handling
 • Beteendeförändring
 • Tankefällor
 • Sokratiska frågor
 • Känslornas budskap
 • Mindfulness
 • Acceptans
 • Hantera ångest
 • Komma ur depression
 • Begrepp och ordförklaringar
 • 131 övningar
SMARTADDERA - Allt om ADHD

SMARTADDERA

Allt om ADHD med KTB strategier och verktyg för Coaching

En bok som handlar om adhd och hur man kan använda sina styrkor och hantera svårigheter.

Den ger fakta, KBT-strategier och verktyg för coaching.

Boken vänder sig till dig som är ungdom eller vuxen och har adhd, till anhöriga, arbetsledare och alla som arbetar professionellt med adhd i skolan, vården eller socialtjänsten.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Pris: 181 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

SMART ADDERA – ALLT OM ADHD är en bok som handlar om adhd och hur man kan
använda sina styrkor och hantera svårigheter. Den ger fakta, KBT-strategier och verktyg för
coaching.

Boken vänder sig till dig som är ungdom eller vuxen och har adhd, till anhöriga, arbetsledare
och alla som arbetar professionellt med adhd i skolan, vården eller socialtjänsten.
Den viktigaste kunskapen om adhd presenteras i 23 TEMAN, t ex

 • Sova och stiga upp
 • Stora utmaningar med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet
 • Motivation
 • Mat och adhd
 • Medicin
 • Anpassa och underlätta
 • Relationer
 • Reglera känslor
 • Hantera tid
 • Diagnos
 • Dagdrömmarhjärnan

Mer än 100 SMARTA STRATEGIER gör det möjligt att fungera bättre i vardagen. De fungerar
också som verktyg för dig som vill coacha någon annan.

Några exempel:

 • Ta till vara starka sidor och hantera svårigheter
 • Ställa sömnklockan rätt
 • Dela uppgifter i mindre delar
 • Struktur på ekonomin
 • Minska hyperaktivitet
 • Hantera impulsivitet
 • Reglera känslor
 • Tekniska hjälpmedel
 • Tillbaka till samtalet
 • Arbetsledare bör tänka på

Boken är lättläst och passar utmärkt som kursbok vid grundläggande utbildningar om adhd.
Författaren Åsa Palmkron Ragnar är specialistläkare i psykiatri och överläkare i Region Skåne.
Hon har lång erfarenhet av att arbeta med adhd och skrivit flera bästsäljande böcker om KBT
och mindfulness, bla KBT – Komma på Bättre Tankar.

Recension

Tack för en fantastisk bok om hur man kan hantera ADHD. Så bra med hjälp från de olika perspektiven och lättläst med olika ingångar. Som anhörig är det skönt med instruktioner om vad som kan göras istället för tunga redogörelser av vetenskapliga fakta.
Veronica

Coaching med tema KBT

COACHING – MED TEMA KBT

Boken kombinerar klassisk coaching med modern KBT, kognitiv beteendeterapi.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Lena Brandt Persson

Pris: 169 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

DEL 1: Förstå dina utvecklingsmöjligheter och nå dina mål.

 1. Mål – Vart vill du?
 2. Känslor – Utforska känslornas budskap
 3. Starka sidor – Utforska dina starka sidor
 4. Övervinn hindren
 5. Möjligheterna – Undersök alternativen
 6. Genomför förändringen

DEL 2: Förbättra dina relationer och öva sociala färdigheter.

DEL 3: Verktygslådan
Verktyg för effektiv coaching.

Coacha dig själv!
Coacha andra!
Coacha varandra!

Fri från Stress med Mindfulness

FRI FRÅN STRESS MED MINDFULNESS

Medveten närvaro och acceptans

Den första heltäckande boken om mindfulness med grundbegrepp, övningar och praktiska tips. För alla som vill öka sin livskvalitet, minska stress och leva i harmoni med sig själv och andra. I fördjupningsdelen presenteras forskning, smärt- och depressionsbehandling och ångesthantering. Boken innehåller 52 tankeväckande berättelser från österländsk och västerlänsk tradition och flera djupgående intervjuer med kända företrädare för KBT.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Förord: Anna Kåver – klicka här för [PDF]…

Pris: 174 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

Mannen med hästarna

MANNEN MED HÄSTARNA

Berättelser och metaforer för reflektion i mindfulness, självmedkänsla och KBT

En bok som väcker eftertanke, samtal och skratt.

Boken ger dig grunderna i mindfulness, självmedkänsla och KBT. 140 berättelser från olika traditioner bjuder in till reflektion, diskussion och förändring. Du kan läsa och reflektera på egen hand eller tillsammans med andra t ex i en bokklubb. Boken är också mycket användbar för professionella i mötet med klienter och patienter. Berättelserna hjälper oss att se med nya ögon och öka vår medvetenhet om tankar, känslor och handlingsmönster. Den öppnar upp för intuitiv vishet och ger många tillfällen till skratt och glädje.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 152 sek exkl frakt

Köp nu:

Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

Det här är en bok för dig som vill

Lära mer om

 • berättelser
 • mindfulness
 • compassion
 • KBT

Läsa och reflektera

 • på egen hand
 • i bokklubb
 • med klienter
 • i vården

Öka

 • din självmedkänsla
 • intuitiv vishet
 • skratt och glädje
99 Berättelser

99 BERÄTTELSER

Tankeväckande berättelser från hela världen om människans livsvillkor. En bok som inbjuder till reflektion, diskussion och kanske skratt. Nya infallsvinklar och ny förståelse för vardagens problem, människans natur och livsvillkor. Berättelserna kan läsas tyst eller högt, diskuteras, gömmas i hjärtat och vara utgångspunkt för samtal och undervisning.
99 berättelser är en utomordentlig presentbok med ett innehåll som alltid är aktuellt, fastän många av berättelserna är flera tusen år gamla.

Intervjuer, klicka här…

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 84 sek exkl frakt

Köp nu:

Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

Mindful Eating

MINDFUL EATING

Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness compassion och KBT

Detta är den första boken med ett komplett, strukturerat 8 veckors program som bygger på mindfulness, medkänsla compassion och KBT. Mindful eating är mindfulness i förhållande till mat och ätande. Du övar att lyssna till kroppens signaler och förstå vilka behov den har. Lär dig skilja mellan hunger och sug och uppleva hur kroppen signalerar mättnad.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar och Katarina Lundblad

Pris: 198 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

Vi äter ofta av stress eller för att dämpa obehagliga känslor. I boken får du hjälp med stresshantering och att hantera kopplingen mellan stress och ätande.

Du tränar medvetenhet om mönster och inlärda vanor som står i vägen för förändring och övar medkänsla, compassion, med dig själv. Du lär dig att njuta mer av mat och kan samtidigt förändra din vikt, om det är det du vill. Du får verktyg för en hållbar förändring.

Grundläggande teori och upplevelseövningar varvas och bildar en helhet. Du får också möta åtta personer som förmedlar sina tankar om mat och ätande och ger nya perspektiv. Med hjälp av boken kan vem som helst börja träna mindful eating. Det behövs inga särskilda förberedelser eller förkunskaper. Äter är ju något vi alla gör.

Ur innehållet:

 • Åtta teman
 • Mindful etaing och mindless eating
 • Känna mättnad
 • Kopplingen mellan stress och ätande
 • Sju sorters hunger
 • Hantera sug
 • Kroppen och känslor
 • Hjälp hjärnan öka glädje
 • Bli vän med dig själv med självmedkänsla, compassion

Så använder du boken [PDF]

Övning Vänliga händer [PDF]

Man kan inte ändra på det som har varit. Så jag får acceptera att en sån här bok faktiskt inte fanns då jag var i 25-årsåldern och hade en period av inte bara mindless, utan helt huvudlöst ätande. Men ååååh vad jag hade behövt få läsa om att ha självmedkänsla och träna på olika förhållningssätt till maten och hungern!
Istället får jag nya perspektiv på mitt livs viktigaste aha-upplevelser från den tiden.

”Jag har inte problem med vikten, jag har problem med maten” hörde jag mig själv säga till killen bredvid mig på en middag. I samma stund flyttade jag fokus: min övervikt hade aldrig gällt kampen mot vågen. Den handlade om vad som hände ögonblicket innan jag inte kunde låta bli att rensa alla fat tills de var tomma.
Vem är det som är hungrig där inne? skulle mindful eating fråga.

”Det är svårt att veta vem du är, om du inte vet vad du känner” tröstade mig terapeuten när jag kom med min eviga identitetskris, vecka ut och vecka in. Eva såg mitt ätande symboliskt, som att det fyllde ett tomrum. Jag kan än i dag framkalla den vaga nyfikenhet hon väckte med sin retoriska fråga. Vem var jag, bortom hetsätandet? Sakta men säkert vågade jag närma mig mitt beteende med nya ögon – se det med beginner’s mind, skulle den här boken säga.

Någon månad in i terapin fick jag ett återfall. Jag kom med en fruktansvärd känsla till Eva. Men hon vägrade att låta mig se det som ett misslyckande eller döma mig själv. Trots att jag inte visste ett dugg om någon kärleksfull vänlighet inåt, hetsåt jag aldrig mer.
Mindful eating handlar på många sätt om självmedkänsla. Där talar vi om att stå på vår egen sida när det blir jobbigt, ersätta den inre kritikern med värme och medkänsla. Det har tagit mig lång tid. Det var en bra början, den gången, att känna att jag var okej fast jag hade gjort något som brukade väcka mitt självhat.

”Vad smal du har blivit, hur bar du dig åt?” undrade den kvinnliga kollegan – som liksom så många på jobbet ofta pratade om att gå ner i vikt.
”Jag slutade banta” hörde jag mig svara. Jag hade inte räknat kalorier på ett par år, tvärtom, börjat äta ordentlig lunch varje dag. Precis just då förstod jag att det är den enda inställning som hjälper. Allt annat blir bara en kamp. Att inte sträva, heter det i mindful eating. Jag känner fortfarande kroppsminnet – hur avspänt det blev inne i mig när jag gav upp – på riktigt. Släppte taget.

”Nej tack, jag är mätt” hörde jag mig själv avböja. Va? Jag? Mätt? Den känslan hade jag inte upplevt på åratal. Sakta men säkert hade jag byggt upp en tillit till kroppen och kroppens signaler. Den naturliga cykeln hunger–äta–mättnad var på väg tillbaka, medan cykeln behov–be om hjälp–tröst fortfarande är ett svårt kapitel.
Vi kan alla då och då lida av det som mindful eating kallar hjärtats hunger, men inte uppleva den. Eller inte känna våra behov, och därför inte be om gemenskap och närhet. Tänk om jag istället för att ge mig själv mat på den tiden, hade lagt handen på mitt hungriga hjärta och bara sagt: ”Jag bryr mig om vad jag känner just nu.”
Men då fanns inte den här boken. Så bra att den finns nu.

Börja öva Mindfulness och acceptans

BÖRJA ÖVA MINDFULNESS OCH ACCEPTANS

Ät bra, må bra, gå ner i vikt med mindfulness compassion och KBT

Mindfulness och acceptans är en mångtusenårig tradition i konsten att hantera stress och lidande. Ursprungligen hämtad från buddhistisk meditation och nu en del av västerländskt behandlingsarbete. Boken och CD-ena ger en introduktion för alla som vill börja träna. De innehåller korta, praktiska övningar och förklaringar till grundbegreppen. Det är en lättanvänd självhjälpsbok som inte kräver några förkunskaper.

Författare: Åsa Palmkron Ragnar

Pris: 174 sek exkl frakt

Köp nu:
Adlibris – Bokus – Palmkrons Förlag

För dem som redan övar mindfulness ger boken en fördjupning genom sin vackra form. Text, övningar, lågmälda illustrationer och välvalda, tänkvärda citat bildar en helhet som inbjuder till reflektion och öppnar för nya insikter.

Två CD med 15 korta övningar och den klassiska övningen kroppsscanning, i en kort och en lång version, med meditativ originalmusik ingår. Författaren läser själv texten och övningarna.