Berättelser & Metaforer

Berättelser & Metaforer

Berättelser har i alla tider använts för att förklara det som samtidigt är självklart och svårförklarat. Som metaforer. Vi förstår stora tänkares budskap och anonyma folksagors sens moral genom att det universellt mänskliga presenteras som liknelser eller bilder.

Berättelserna hjälper oss att känna igen och förstå svåra känslor, besvärliga tankar och handlingsmönster som ställer till bekymmer.
I KBT var det Steven C. Hayes som först började använda berättelser för att illustrera hur tankar och minnen påverkar oss och skapar lidande och hur vi kan minska det. Hayes mest kända berättelse är Mitt liv, som beskriver hur nya erfarenheter påverkar oss. Livet liknas vid en bussresa, där chauffören stannar på olika hållplatser för att ta upp nya passagerare, nya erfarenheter och minnen.

Berättelser och metaforer inom KBT anknyter ofta till mindfulnesstraditionen.

Berättelser & Metaforer

Berättelser & Metaforer

Berättelser har i alla tider använts för att förklara det som samtidigt är självklart och svårförklarat. Som metaforer. Vi förstår stora tänkares budskap och anonyma folksagors sens moral genom att det universellt mänskliga presenteras som liknelser eller bilder.

Berättelserna hjälper oss att känna igen och förstå svåra känslor, besvärliga tankar och handlingsmönster som ställer till bekymmer.
I KBT var det Steven C. Hayes som först började använda berättelser för att illustrera hur tankar och minnen påverkar oss och skapar lidande och hur vi kan minska det. Hayes mest kända berättelse är Mitt liv, som beskriver hur nya erfarenheter påverkar oss. Livet liknas vid en bussresa, där chauffören stannar på olika hållplatser för att ta upp nya passagerare, nya erfarenheter och minnen.

Berättelser och metaforer inom KBT anknyter ofta till mindfulnesstraditionen.