Gratis Ljudfiler

Med hjälp av mindfulnessövningar kan du utforska tankar, känslor och upplevelser i kroppen, som de är i nuet.

Kroppsscanning är den mest kända övningen som låter dig uppleva del för del av kroppen och bli medveten om den. Andra övningar fokuserar på andningen eller på delar av kroppen som känns bra.

Gratis Ljudfiler

Med hjälp av mindfulnessövningar kan du utforska tankar, känslor och upplevelser i kroppen, som de är i nuet. Kroppsscanning är den mest kända övningen som låter dig uppleva del för del av kroppen och bli medveten om den. Andra övningar fokuserar på andningen eller på delar av kroppen som känns bra.