Mindful eating: Kurser

Mindful eating - Minikurs

Bättre hälsa, glädje och njutning genom mindful eating

 

Tid: 18-21,
Dag: 27/8,
27/8, 18-21 Malmö
16/9, 18-21 Lund
Kostnad: 195
Anmälan: info@mindfuleating.se,
www.mindfuleating.se
070-2012310
Inbetalning: Medica Lundensis pg 534440-3

Ur innehållet: Vad är mindful eating? Faktorer som påverkar hur och vad vi äter. Hur man bryter invanda mönster och förändrar sitt ätande. Sambandet mellan kropp, hjärna, tankar och känslor. Teori och upplevelsebaserade övningar. Inspiration för förändringar som ger ökad lust och glädje i måltiderna.

Ingår: Skriftligt material och tilltugg ingår.

Mindful eating-instruktör

Vad är mindful eating? Mindful eating handlar om att lyssna till sin kropp och förstå vilka behov den har. Basen är mindfulness med upplevelseövningar och kroppsmedvetenhet. De sju mindfulnessattityderna genomsyrar utforskandet. Mindful eating är glädje och njutning, utmaningar, insikter och förändring. Och att välja medvetet.   Mindful eating bygger på mindfulness i kombination med kognitiv beteendeterapi, KBT, och är ett strukturerat åtta-veckors program där man tränar att lyssna på sin kropp och förstå vilka behov den har. Ett program för minskad stress och känslomässigt ätande, sundare matvanor, ökad självkännedom och livskvalité. Mindful eating Medica Lundensis LevNU (registrerat varumärke) Tallriksbilden

För vem:

Vi vänder oss i första hand till dig som är sjukvårdsutbildad, eller har en grundläggande kurs i mindfulness.

Du arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg, förskola eller skola, sysslar med friskvård eller kommer för egen skull för att träna och lära mer.

Ur innehållet:

Åtta teman står och åtta attityder under 8 veckorsprogrammet står i centrum.

Vad är mindful eating, grundläggande och fördjupande övningar, utvidgad teori om innehållet i bas, 8 veckorsprogrammet.

Hur att känna igen hunger- och mättnadssignaler, identifiera yttre triggers och sug och hantera dem.

Förändra matvanor och beteenden som leder bort från ohälsosamt ätande till mindful eating. Sambandet mellan kropp, hjärna, tankar och känslor lyfts upp.

Hur att väva ihop teori och praktik, att förstå intentionen med övningarna, hur att följa upp övningar, ge återkoppling och ställa utforskande frågor, gruppreflektion och egen reflektion kring vad innebär instruktörsrollen, hur att arbeta med gruppdynamik, starta och leda egna grupper.

Teori och upplevelsebaserade övningar vävs samman. Det egna tränandet och erfarenheter lyfts upp vid varje tillfälle.

Tid: 6 heldagar, 3 tillfällen 9-16.30 1-2 december, 19-20 januari, 23-24 februari plats: Lund

Kostnad: 15 500 för privatpersoner, 15 500 för företag, organisationer exkl moms. Ingår: vår lärobok i mindful eating, tillgång till internetförmedlat material och kaffe/te, frukt.

När du gått kursen blir du Certifierad Instruktör i Mindful Eating, kursdiplom ingår.

Anmälan: info@mindfuleating.se, www.mindfuleating.se
070-2012310 Anmälningsruta med uppgifter, namn, adress, privat eller företag, tele

Betalning: Medica Lundensis pg 534440-3

Kursen leds av:

Dr Åsa Palmkron, leg läkare med specialistutbildning i psykiatri, succeförfattare till flera böcker om mindfulness och KBT. Åsa är en populär och erfaren föreläsare. Mer info om böckerna hinnar på; www.palmkrons.com

Katarina Lundblad, är en uppskattad kursledare i mindfulness, lärare i mindfulness, MBSR, terapeututbildad socionom, och har lång erfarenhet av att undervisa och hålla kurser.